KNIHA

V roce 2016 vznikla první myšlenka prodávat online kurzy, a záznamy výuky.

V roce 2019 a v roce 2020 vznikla poptávka výuce online na celém světě.

Od roku 2021 již téměř každý bere online vzdělávání jako běžné.

V napínavém příběhu, který se odehrává mezi léty 2016 až 2021 se dozvíte jak online vzdělávání

ovlivnilo osudy lidí.